Privacyreglement

Omdat wij persoonsgegevens verwerken en bewaren hebben wij een informatieplicht (volgens de privacywetgeving, de Algemene verordening persoonsgegevens AVG). Dat betekent dat wij u duidelijk moeten laten weten wat ons privacybeleid is en wat wij met de persoonsgegevens doen en waarom. 

Bekijk hieronder ons privacyreglement.